电竞王俊凯直播官网

Giải pháp vận chuyển hàng không

Nhanh chóng và linh hoạt: 电竞王俊凯 là chuyên gia vận tải hàng không trên toàn thế giới thông qua dịch vụ vận tải thuê tàu bay.

Quan trọng trên hết: chúng ta biết từ kinh nghiệm rằng thời gian là yếu tố chính cho các lô hàng vận chuyển hàng không và sự linh hoạt.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
 

  •   “Belly Freight” - Vận chuyển hàng hóa trên máy bay chở khách  
  • “Máy bay chuyên chở - vận chuyển hàng hoá bằng máy bay chở hàng được chỉ định
  • Vận chuyển hàng hóa tổng hợp
  • Vận chuyển hàng hoá xếp trong container
  • Vận chuyển hàng hoá xếp trên các thiết bị tải
  • Gom hàng - vận tải kết hợp cho các lô hàng nhỏ lẻ

Đối với các dự án vận tải hàng không, chúng tôi phát triển các giải pháp thông qua việc thuê toàn bộ hoặc một phần máy bay thân rộng như Antonov hay Ilyushin.