电竞王俊凯下注

Giải pháp giao nhận vận tải cho các lô hàng thông qua dịch vụ vận chuyển đường biển bằng tàu Ro/Ro

Karl Goss là chuyên gia về vận chuyển hàng hóa đường biển thông qua dịch vụ tàu Ro/Ro

"Roll on / Roll-off" - với phương thức vận tải này, hàng hóa được lăn lên hoặc xuống tàu biển thông qua một đoạn đường dốc. Sử dụng các thiết bị đặc biệt, cũng có thể sử dụng các dịch vụ Ro/Ro cho hàng hoá không tự hành.

Các chuyên gia của chúng tôi tận dụng các khả năng và lợi thế của việc vận chuyển Ro/Ro - đặc biệt là khi hàng hóa quá khổ hoặc quá tải.