Xây dựng một dự án công nghiệp rất phức tạp. Vì đòi hỏi rất nhiều kỹ về các dịch vụ logistics cho các quy trình khác nhau với hiệu xuất làm việc hiệu quả nhất có thể. Xử lý ủy thác cho các giải pháp vận chuyển liên lục địa và các dịch vụ logistics cho cùng một nhà cung cấp dịch vụ có thể bổ sung hiệu quả hơn để tối ưu hóa quy trình xây dựng. Igor Bartuli, đã giải thích một số lợi ích và cung cấp thêm nhiều thông tin về dịch vụ logistics tại chỗ và những thách thức của nó. 

Ông Bartuli, các giải pháp logistics chính nào là cần thiết khi giao hàng và các dịch vụ logistics cho các công trình khi có cùng một nhà cung cấp ?

Nói chung, tất cả các quy trình có thể tối ưu hóa bằng sự kết hợp giữa các bộ phận khác nhau. Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy những rủi ro không cần thiết có thể phát sinh tại điểm dự án thực tế khi không được lập kế hoạch trước đó và khi thực hiện các giải pháp vận chuyển liên lục địa cho các loại máy móc và vật liệu xây dựng. Câu hỏi ở đây được đặt ra là: Các nhu cầu và những gì có thể quản lý tại địa điểm xây dựng thực tế là gì? Không quan trọng với các quy trình xây dựng. Kết nối hai lĩnh vực logistics - vận chuyển - có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc, ví dụ bằng cách điều chỉnh các quy trình vận chuyển hàng hóa liên lục địa với các yêu cầu thực tế tại nơi xây dựng. 

Ông Bartuli, bạn cho chúng tôi biết dịch vụ logistics có thể được chia thành ba giai đoạn: Lập kế hoạch, giao hàng thực tế, giao hàng và kiểm tra hàng hóa trước khi bàn giao.

Điều gì đang xảy ra trong giai đoạn thứ hai?

Không có câu trả lời chi tiết, vì mỗi dự án sẽ có các trường hợp khác nhau. Trong trường hợp, giai đoạn bao gồm điều chỉnh không gian, nhân viên và thiết bị cho quy trình giao hàng và chính quy trình giao hàng sẽ có các nhu cầu khác nhau nữa. Đó là những gì chúng tôi phối hợp. Điều này bao gồm lưu trữ tạm thời và chuyển động tại chỗ của hàng hóa. Người liên lạc chính cho chúng tôi là người quản lý.

Người quản lý sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ dự án. Nhiệm vụ của anh ấy hoặc cô ấy có rất nhiều và không chỉ bao gồm các vấn đề có liên quan đến việc xây dựng, mà còn bao gồm các vấn đền như quản lý nguồn nhân lực và báo cáo. Một số khác là hậu cần. Khi thực hiện các dịch vụ logistics, chúng tôi quan tâm đến các vấn đề về  dịch vụ logistics, các nhân viên cấp dưới của anh ấy hoặc cô ấy đóng vai trò là cánh tay, để anh ấy hoặc cô ấy có thể tập trung vào các lĩnh vực công việc khác.

Làm để kiểm tra hàng hóa đến và chuẩn bị chohọ? 

Phần công việc này bao gồm các thủ tục kiểm tra của mỗi đơn vị. Chúng tôi ghi nhận từng lô hàng từng mảnh đơn được giao. Ngoài ra, chúng tôi kiểm tra hàng hóa thiệt hại và ghi lại nếu có. Điều đó đòi hỏi mất rất nhiều thời gian vì danh sách đóng gói chi tiết có thể bao gồm hơn 10.000 món đồ. Sau đó, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng hàng hóa đã sẵn sàng khi cần thiết sẽ giao hàng. Điều này thường liên quan đến một số bước xử lý hàng hóa.


Các bài báo tương tự