电竞王俊凯博注手机APP下载

Các giải pháp giao nhận vận tải cho hàng FCL và LCL

Cho dù vận chuyển hàng hóa Container đầy tải (FCL) hay Container không đầy tải (LCL) - thì 电竞王俊凯 vẫn là chuyên gia về các giải pháp vận chuyển hàng bằng container

Việc phát minh ra container đã cách mạng hóa vận chuyển hàng hóa. Ngày nay, container là phương cách số 1 khi xếp hàng vận chuyển hàng hóa đường biển.Tương ứng, có rất nhiều loại container vận chuyển đường biển khác nhau.

Là chuyên gia về vận chuyển container, 电竞王俊凯 vận chuyển hàng hóa bằng toàn bộ các loại container - từ container tiêu chuẩn 20', container cao 40' và container mở nóc 40 cho các container đặc biệt như Reefers và Flat Racks.

Nếu vẫn chưa tìm được loại container phù hợp cho việc vận chuyển hàng hoá, chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng của mình và chúng tôi rất vui lòng đảm bảo việc xếp hàng hóa và bảo đảm an toàn cho hàng hoá bên trong container.