Đúng nơi, đúng thời điểm: 电竞王俊凯 phối hợp và lên kế hoạch vận chuyển hàng hóa cho các công trường xây dựng.

Các nhà máy sản xuất công nghệ tại Đức đang có nhu cầu mở rộng thị trường trên thế giới. Vì vậy việc vận chuyển đến đích của họ như một công trình đang thi công và cũng phải chịu những thách thức về vận chuyển. Hầu hết thời gian, sẽ có lợi nếu nhà cung cấp dịch vụ logistics cung cấp hỗ trợ họ trong suốt quá trình thi công, chẳng hạn như cho xây dựng các thành phần nhỏ trước để vận hành .

Giao hàng theo tuần tự, một kế hoạch chính xác là không thể tránh khỏi. 

Chính vì điều đó 电竞王俊凯 hỗ trợ một số cách thức để vận chuyển hàng hóa của khách hàng kết hợp với các dịch vụ logicstics như giao hàng tại nơi xây dựng hoặc cơ sở nhà máy. Ông Igor Bartuli lãnh đạo dự án logistics chúng tôi ở Hamburg chia sẽ. “Không chỉ vận chuyển hàng hóa nặng nề và quá khổ tại các cơ sở xây dựng mà vị trí của nhà máy cũng là một thách thức,. Nhận hàng hóa, lưu trữ tạm thời, giải nén hàng hóa ngay trước khi chúng cần trong quá trình xây dựng và kiểm tra hàng hóa cũng là những chủ đề đáng được quan tâm.

 

Một bản phác thảo ngắn gọn về logictics tại chỗ và trong thực tế

Cùng với các đồng nghiệp  từ Santiago de Chile, chúng tôi đã tổ chức vận chuyển thiết bị xây dựng từ Đức đến Chile. Tomás Hernández Figueroa  Trưởng phòng Hậu cần của công ty chúng tôi tại Chile cho biết: “Chúng tôi cũng đã thực hiện chăm sóc hậu cần ngay tại chỗ và cho phép khách hàng và người nhận hàng tập trung vào các quy trình xây dựng và lắp đặt., chúng tôi đã thực hiện một hệ thống giao hàng theo trình tự cho các lô hàng từng phần và phối hợp với tất cả các hoạt động vận chuyển hàng hóa tại nơi xây dựng”.

Logistcs tốt đến đâu cũng  không thể tránh khỏi các dịch vụ logictics ngay tại chỗ. Tomás Hernández Figueroa chia sẽ, “các phần khác nhau của lô hàng thường cần thiết vào các thời điểm và giai đoạn khác nhau của quy trình xây dựng. Các phần phải luôn sẵn sàng để xử lý các yêu cầu và thông báo quy trình để có thể vận hành trơn tru. Đồng thời, không gian lưu trữ tạm thời thường bị giới hạn. Kế hoạch chính xác ở cả hai phía của chuỗi vận chuyển là chìa khóa”, ông Igor Bartuli chia sẽ.

Quản lý thời gian là việc rất quan trọng

Tomás Hernández Figueroa nói “Câu hỏi được đặt ra là: vào thời điểm nào thì bộ phận hàng hóa đó sẽ phải ở đâu? Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các nhà quản lý tương ứng tại nơi xây dựng và tạo ra lịch trình thời gian làm việc.” Tuy nhiên, những kế hoạch này luôn biến đổi. Vận chuyển, giao hàng và các hoạt động lưu trữ tạm thời được điều chỉnh theo nhu cầu và tiến độ của quá trình xây dựng. Đó là để nói rằng chúng tôi lập kế hoạch và tổ chức linh hoạt các hoạt động vận chuyển logistics.

 

Quản lý không gian

Thời gian là tiền bạc - không gian cũng vậy. Trong vận chuyển tại chỗ, dịch vụ hậu cần cho các công trường xây dựng hoặc cơ sở nhà máy là quan trọng, việc quản lý không gian là một yếu tố quan trọng.  ông Bart Bartuli nói về cách tiếp cận của 电竞王俊凯 : “Một mặt, việc định vị các phần của lô hàng tại cơ sở xây dựng cần phải phù hợp với quy trình xây dựng. Điều đó có thể bao gồm các hoạt động phân loại và chọn. Mặt khác, việc lưu trữ tạm thời được sắp xếp theo cách tiết kiệm không gian để tiết kiệm chi phí lưu trữ. Càng nhiều không gian càng tốt cho việc điều động  ”. An toàn rất quan trọng. Ví dụ, bảo vệ các thành phần của phần máy, thường chứa các công nghệ nhạy cảm chống lại các hiệu ứng thời tiết.

Kiểm tra lần cuối trước khi bàn giao

Các chuyên gia logistic của chúng tôi cũng phối hợp bàn giao các thành phần của lô hàng cho các nhóm tương ứng. Họ tổ chức để giải quyết các bộ phận, thử nghiệm chúng và ghi lại từng bước.

Mỗi lô hàng sẽ được kiểm tra trước khi bàn giao cho các nhóm tương ứng.

Luồng thông tin liên tục

Các dịch vụ logictics tại chỗ thực sự có lợi, việc truyền thông tin liên tục cho các bên có liên quan. Các chuyên gia của chúng tôi cần các thông tin cụ thể về hàng hóa chẳng hạn như các chi tiết đóng gói của hàng hóa. Và khách hàng nên cập nhật các bước tiếp theo được lên kế hoạch tại nơi thi công. Đồng thời họ cần được thông báo về thời gian giao hàng, hàng tồn kho, v.v.: “Không ai cần i yêu cầu cập nhật. Chúng tôi là nơi cung cấp thông tin cập nhật một cách tích cực”, Igor Bartuli và Tomás Hernández Figueroa chia sẽ.

13. tháng sáu 2017


Các bài báo tương tự