Ông Bartuli, nói rằng một phần công việc của dịch vụ logictics tại chỗ ở 电竞王俊凯 là kiểm tra hàng hóa đến và chuẩn bị lắp đặt. Chính xác thì nó như thế nào?

Khi hàng hóa được bốc dỡ tại nơi được chỉ định, là lúc hàng được kiểm tra kỹ lưỡng. Các câu hỏi chính là khi đã giao hàng và nếu có thiệt hại thì có thể nhìn thấy hay không ?

Việc kiểm tra giao hàng bao gồm các nội dung hoàn chỉnh với danh sách đóng gói chi tiết. Nó có thể được xem là một nhiệm vụ voi ma mút của người Viking, vì chúng ta đang nói về việc kiểm tra mười ngàn bộ phận. Với trường hợp các dự án lớn hơn, danh sách đóng gói chi tiết hàng hóa thường chứa hơn 10.000 mặt hàng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết, ví dụ như tất cả các ốc vít, được giao, có thực sự được giao tại chỗ không. Điều đó nghe có vẻ rất thường, nhưng là điều cần thiết cho một quy trình làm việc trơn tru. Tốn thời gian và tiền bạc nếu quá trình lắp ráp dừng lại do thiếu ốc vít. Việc  kiểm tra hàng hóa đến là một quy trình liên tục cho quản lý, do đó, nếu cần, họ có thể phản sắp xếp lại bất kỳ số lượng còn thiếu nào, sau đó được vận chuyển bằng đường hàng không, để duy trì quá trình lắp ráp. 

Và bạn làm gì trong việc chuẩn bị cài đặt?

Sau khi tất cả đã được kiểm tra, chúng tôi bàn giao chúng cho các nhóm lắp ráp và ghi lại việc bàn giao. Chúng tôi hoạt động như một nhà quản lý kho hàng.

Vì vậy, các đội lắp ráp không có quyền truy cập trực tiếp đến các bộ phận? 

Có thể nói chính xác như thế. Nhóm lắp ráp cho chúng tôi biết những gì cần và nhận được các phần tương ứng. Vì vậy, nói chung là không có dịch vụ tự phục vụ. Chỉ cần  các container vận chuyển được xếp gọn và hiệu quả không gian và không liên quan đến tất cả các vật liệu cho máy xyz. Điều đó khá phổ biến cho các phần của một máy được nằm giữa năm container khác nhau hoặc cho các thành phần của một số máy được xếp trong cùng một container. Bạn thực sự phải có một cái nhìn tổng quan.

Thiếu các bộ phận luôn là một vấn đề. Giám sát chặt chẽ với các bộ phận và tài liệu chi tiết về hàng tồn kho sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và giúp dễ dàng theo dõi nơi nào thiếu các bộ phận nào. Công việc của chúng tôi đã xong.


Các bài báo tương tự