Rất nhiều hàng hóa được vận chuyển hàng ngày. Tuy nhiên: các bước vận chuyển hàng hóa đi cùng rủi ro về hư hỏng hoặc thậm chí mất mát, ngay cả khi quá trình vận chuyển đã được lên kế hoạch chi tiết trước đó. Rủi ro này tồn tại không kể khoảng cách và loại hình.

 

Bảo hiểm vận tải có thể giúp tối thiểu rủi ro về tài chính có thể xảy ra. Phạm vi bảo hiểm có nhiều loại tùy thuộc vào loại bảo hiểm mà bạn đã mua. “Các loại bảo hiểm tương ứng với những loại tổn thất khác nhau. Các điều khoản về vận tải đơn phương thức có thể được bảo hiểm cũng như vận tải đa phương thức, door-to-door, bảo hiểm toàn diện.” Philipp Küffner, phó giám đốc chi nhánh tại Bremen, đề cập . Nhưng tại sao việc mua bảo hiểm vận tải lại quan trọng? Đây là một số lý do:

Tổn thất cho hàng hóa có thể do việc rung lắc trong khi bốc xếp hàng hóa, bởi sự xâm nhập của hơi ẩm vào trong container hoặc quá trình vận chuyển hoặc xếp hàng không đúng cách . Và mặc dù điều này hiếm khi xảy ra, ví dụ việc tổn thất toàn bộ hàng hóa bởi điều kiện biển động trong hải trình, không thể loại trừ hoàn toàn. “Thậm chí một kế hoạch chi tiết cũng không thể lường hết được các sự kiện sẽ xảy ra. Rủi ro luôn thường trực trong việc vận chuyển hàng hóa.” Philipp Küffner nói.

Tối thiểu rủi ro tài chính.

Bảo hiểm vận tải tối thiểu rủi ro về tài chính dựa trên giá trị hàng hóa. “Đối với mọi giá trị của hàng hóa, chúng tôi khuyến cáo nên mua bảo hiểm”, Philipp Küffner giải thích. “ Trách nhiệm pháp lý cho tổn thất hàng hóa trong khi được chăm sóc bởi bên giao nhận không bao gồm tổn thất toàn bộ. Nó dựa trên loại và giá trị hàng hóa.

Trong trường hợp có tổn thất, bảo hiểm vận tải sẽ đơn giản hóa thủ tục pháp lý cho nguyên đơn.

Thêm một giá trị nữa của loại bảo hiểm này là sự đơn giản quá trình pháp lý cho người đứng kiện. “ Sau khi nguyên đơn phản ánh về tổn thất, công ty bảo hiểm sẽ bắt đầu quy trình pháp lý, do đó giá trị của hàng hóa sẽ được đền bù.” Philipp Küffner làm rõ. Và “bảo hiểm vận tải có thể bao gồm một lợi nhuận không ngờ tới”.

Không gí là nhất thiểt

Nhìn chung, bảo hiểm vận tải cá nhân có thể được đưa ra. Chẳng hạn, nó có thể bao gồm các thiệt hại xảy ra trong quá trình vận chuyển trước, chính hoặc trên cước phí. Có mua hay không cần phải mua bảo hiểm cũng có thể là một phần của Incoterms cái mà cung cấp các điều kiện của nhà cung cấp trong vận chuyển quốc tế. “Ví dụ, trong điều kiện CIF  (tiền hàng, bảo hiểm,cước phí) bao gồm bảo hiểm vận tải cho đến khi hàng hóa đến cảng đến. Trong trường hợp này, người bán phải mua bảo hiểm”, Philipp Küffner giải thích. Tuy nhiên, chuyên gia của chúng tôi khuyên bạn nên bảo hiểm hàng hóa door to door, mọi rủi ro.

Khi hàng hóa bị hư hại trong quá trình vận chuyển, có thể khó xác định lý do gây ra thiệt hại . Điều đó có thể trì hoãn việc xử lý thiệt hại.

Không được loại trử

Hiếm khi, các trường hợp thiệt hại có thể trở nên đắt hơn một cách đáng kể so với việc mất hàng hóa và khoản lợi nhuận. Trong trường hợp xấu nhất: các bên bị thiệt hại phải trả tiền khi nó dẫn đến tổn thất chung.

Bảo hiểm vận tải có thể cung cấp sự bảo vệ trong trường hợp đặc biệt.

Philipp Küffner nói rằng: “Các bên có hàng hóa trên tàu biển khi có  tổn thất chung phải chịu trách nhiệm theo một tỷ lệ tương ứng cho chi phí tổn thất chung”. “Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, chi phí có thể thay đổi. Trong những trường hợp đặc biệt, bảo hiểm vận tải có thể bảo vệ người được bảo hiểm khỏi thiệt hại tài chính lớn.”

Phí bảo hiểm phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau. Những chuyên gia logistics của chúng tôi cho rằng: “Phí bảo hiểm không chỉ bị ảnh hưởng bởi loại và giá trị hàng hóa mà còn bởi đất nước nhận tương ứng điểm cuối cùng của điểm đến.”

Chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp thêm cho bạn những thông tin về bảo hiểm vận tải.


Các bài báo tương tự